Hvem er jeg?
Navn: Marianne Holm

Jeg er uddannet som fysioterapeut med specialkurser i ridefysioterapi og er medlem af Danske Fysioterapeuter, samt en uddannelse i kvalitetsledelse og har gennemført en arbejdsmiljøuddannelse.
Jeg har erfaring med indretning af legepladser, ridehuse og adgang for handicappede i forskellige sammenhænge.

• Deltager forskningsprojekter
• Censor ved fysioterapeutuddannelsen
• Underviser i Centeret ridning
• Afholder kurser med relation til ridefysioterapeut

 

Uddannelse:

Fysioterapeut

Hvad er kravene for at blive ridefysioterapeut?

 

 

• Uddannet som fysioterapeut.
• Specialkurser i ridefysioterapi.
• At man er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Jeg er også medlem af Fraktionen af Ridefysioterapeuter, der er en del af Danske Fysioterapeuter. Fraktionen af ridefysioterapeuter har det mål, til stadighed at fremme kvaliteten i ridefysioterapi behandlingen.
Jeg er også medlem af den Engelske, den Tyske og den Amerikanske organisation og rejser ofte til udlandet for at deltage i kurser.

Herudover er jeg instruktør i Centreret Ridning (level 1).

 

Ergonomi:

• Arbejdsmiljø uddannelse
• Uddannet i kvalitetsledelse
• Har erfaring med indretning af legepladser. Ridehuse og   adgang for handicappede i forskellige sammenhænge
  under temaet "Adgang for alle"
• Endvidere erfaring som arbejdsmiljøkonsulent i mange
  sammenhænge