Tøj:

 

Klager:

Ferie og fridage:

 

Hesten er et levende dyr!

Husk derfor: Løb aldrig i stalden, på gårdspladsen og i ridehuset. Råb ikke ad hestene eller ad hinanden og undgå at larme. Undgå "store armbevægelser" - det skræmmer hestene.
Ligeledes vil vi i de situationer, hvor liften er i brug, bede dig om, kun at deltage hvis det er aftalt med os.
Heste kan generelt ikke lide larm, som kommer ovenfra, og vi, som arbejder med heste i ridefysioterapien, har nogle indbyrdes rutiner, der sikrer de patienter, som skal liftes, hestene og hjælperne.
Aktiviteter: Èn gang om året holder jeg en temaaften sammen med

handicaprideinstruktøren, hvis der er ønske og behov herfor. Denne afholdes som regel i begyndelsen af november. På temaftenen kan alle pårørende og andre, du måtte have lyst til at invitere komme og høre mere om denne genoptræningsform. Denne temaaften afholdes, fordi hverdagene ofte er for travle. Efter behov afholder vi et eller andet arrangement om foråret.

Du kan blive filmet på dvd hvis du ønsker. Dette koster kr. 120,- pr. 1. maj 2008.
Det er ikke tilladt selv at fotografere eller filme i ridefysioterapien, med mindre det direkte er aftalt med mig!

 

 

Tøj:

Du skal have ridehjelm på, når du rider alene på hesten. Du kan låne en på rideskolen. Det mest hygiejniske er, at du køber din egen, såfremt du beslutter dig til at ride. Kan du af en eller anden årsag ikke have ridehjelm på, skal dun underskrive en erklæring om at du rider uden. Dette er af hensyn til div. forsikringer.

De bukser, du har på, når du rider, må ikke genere og stramme. Rigtige ridebukser er gode at have, ligeledes gode støvler og helst støvler uden riller i sålen, da du ellers kan risikere at sidde fast i stigbøjlen. Det er

meget vigtigt, at du har varmt tøj på især om vinteren, du bliver mindre stiv, hvis du ikke fryser. Uldent undertøj er godt ligesom handsker, hue, tørklæde, jakke osv.
Ridehuset er det mest kolde sted at opholde sig om vinteren, derfor er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke kommer til at fryse. Vi er udendørs i det omfang, det kan lade sig gøre, og også derfor er beklædningen vigtig.
Når det er sommer, eller varmt, må du ikke ride i shorts og sandaler. Det niver på dine ben, og dine fødder kan sidde fast i bøjlerne.

 

 

Sygdom - fravær:

Hvis en patient uden undskyldelig grund udebliver uden at melde afbud til ridefysioterapeuten senest kl. 18.30 dagen før behandlingen, kan ridefysioterapeuten pålægge patienten at betale et beløb på
kr. 50 (ureguleret til ridefysioterapeuten) og et beløb på kr. 150 til rideskolen. Dvs.
i alt. Kr. 200.

Egen Sygdom betragtes som undskyldelig grund også ved afbud samme dag. I tilfælde af opstået sygdom som forhindrer deltagelse i ridefysioterapi, skal patienten melde afbud til ridefysioterapeuten hurtigst muligt efter, at det bliver klart for patienten, at pågældende ikke kan deltage
i ridefysioterapien.
At du indtaler en besked på telefon-svareren er nok. SMS modtages ikke.

Hvis en patient ofte melder afbud eller udebliver fra behandlingen, bør det drøftes mellem ridefysioterapeut, læge og patient, om patienten skal ophøre med ridefysioterapi.

Hvis du ønsker helt at holde op, skal du blot fortælle mig det. Jeg vil herefter skrive et afsluttende brev til den læge, som har henvist dig til ridefysioterapi og dermed afslutte behandlingen.

Du bedes i så god tid som muligt fortælle mig det, da det vil give mig en større chance for at tilbyde din plads til en anden. Vi får ingen betaling for de patienter der ikke møder op.

 

 

 

 

Klager:

Det er et mål, at udrede eventuelle misforståelser og utilfredshed i hverdagen, men hvis du ønsker at klage yderligere, her tænkes på regningen, behandlingstiden, fysioterapeutens adfærd eller personalets adfærd og rideskolen indretning i øvrigt, skal klagen rettes til den Region hvor ridefysioterapien finder sted. Ønsker man

derimod at klage over den faglige del, skal klagen rettes til patientklagenævnet. Kontakt evt. Danske Fysioterapeuter.

Erstatningsansvar skal rettes til

Top Danmark

 

 

 

Kørsel:

Du skal selv sørge for kørsel til ridefysioterapi. For at være forvisset om, at du eller dit barn kommer godt frem og tilbage fra ridefysioterapi, vil vi gerne vide,

om du eller han kommer alene, eller om man følges flere. I mange tilfælde vil vi etablere en kontaktbog for at sikre den bedst mulige kommunikation omkring ridefysioterapien.

 

 

Ferie og fridage:

Du skal selv sørge for at holde dig orienteret om evt. aflysning. Ridefysioterapien følger ikke skoleferierne. Ridefysioterapien holder dog fri i de almindelige korte og lange ferier

(jul, påske osv.) og holder som regel 4 ugers sommerferie i juli måned, da hestene skal på græs.
Spørg altid!