Hvad er ridefysioterapi

Selve ridefysioterapien

 

Hvad er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er fysioterapi, hvor heste indgår som levende behandlingsredskaber. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke. Ridefysioterapi anvendes desuden til sansemotorisk og psykomotorisk træning og som kontrakturforebyggelse og -behandling. Ridefysioterapi øger din kropsbevidsthed, forbedrer din vejrtrækning og blodcirkulation.
Heste er glade for at være udendørs. Derfor vil bevægelserne ændre sig når der rides i naturen. Forskellige underlag i jorden vil endvidere bevirke, at hestens bevægelser ændres og det indvirker på rytteren. Mange patienter får en mulighed for at komme ud i naturen på hesteryg, hvilket er en mulighed som ofte ikke eksisterer i andre sammenhænge.

Ridefysioterapi giver derudover socialt samvær, ofte smil på læben og - glæde.

Mange rider med bagrytter når de enten ikke kan eller hvis det ikke findes forsvarligt at de rider selv.


Ridefysioterapi er altid lægeordineret. Ordinationen behøver ikke kun at ske via egen praktiserende læge, men kan også ordineres af en hospitalslæge med speciale.
Rytterne omtales derfor ofte som patienter. Når jeg direkte har modtaget en lægehenvisning fra din læge, vil jeg finde en tid til dig. Din lægehenvisning gælder i ét år, men skal være aktiveret senest 2 måneder efter ordinationsdatoen.

Vi vil så i samråd finde frem til, om ridefysioterapi er et relevant behandlingstilbud til dig.

Når du går til ridefysioterapi, har jeg som fysioterapeut den samme tavshedspligt som alle andre fysioterapeuter.
Informationer om dig vil derfor ikke blive videregivet til ridecentret eller ansatte dér. Du afgør selv til hvem du vil fortælle hvad du fejler.

Vi vil sammen finde ud af, hvordan din ridning skal foregå. Senest når jeg skal have en ny lægehenvisning, vil jeg i samråd med dig skrive en status over, hvordan det går og om hvorvidt du skal fortsætte.  Status vil blive sendt til din læge, som herefter vil tage stilling til, om du skal genhenvises til videre behandling.
Hvem kan modtage ridefysioterapi? Det kan: Personer med medfødte eller arvelige lidelser. Erhvervede neurologiske lidelser som f.eks. polio, dessimineret sclerose, Parkinson, paraplegi, hjerneblødninger og andre neurologiske lidelser. Personer med: Fysiske handicap som følge af en ulykke, Downs Syndrom, blinde, nedsættelse af led- og muskelfunktioner f.eks. leddegigt, psoriasisgigt, autister, m.fl. Se:
www.fysio.dk / vederlagsfri behandling.
Enkelte patientgrupper har egenbetaling. Der skrives en månedlig regning til sygesikringen og månedlig eller kvartalsvis regning til dig.

 

 

 

 

 

Selve ridefysioterapien:

Hesten skal passe i højde, bredde, gangart, rygsving og temperament til den enkelte patient, for at denne kan få det optimale ud af behandlingen. Det er hestens ryg bevægelser, kaldet rygsvinget, som er det vitale for behandlingen. Derfor vil vi altid gøre vort yderste for at finde netop den hest, som på alle måder vil passe bedst til patienten. Ridefysioterapeuten instruerer patienten i at følge hestens bevægelser, for at finde balancen, midtlinien, vægtfordelingen, afspændingen eller optræningen kan trænes af patienten. Kan patienten ikke sidde alene på hesten, vælges der en hest, der kan bære to personer, og en bagrytter bliver sat bag patienten for at hjælpe denne. Man har som hovedregel en person ved siden til at trække hesten og hjælpe en med at lede hesten rundt.

Behandlingen foregår på hold med indtil 5 ryttere. Der laves ofte fælles øvelser for alle, idet hestene laver forskellige volter, slangegange, går gennem forhindringer osv. Derudover laves ofte behandling af den enkelte patient med øvelser, der er specielt beregnet til personens individuelle behov. Vigtigst er dog altid hvordan du sidder midt på hesten.

Målet for træningen er at bedre patientens funktionsniveau i dagligdagen. Det vigtigste i

Der er lift såfremt man ikke selv har mulighed for at sætte sig til hest.

ridefysioterapien er hestens bevægelser, hvorfor det at skridte på hesten er meget vigtigt, men ofte sværest. Hvis du er spastisk, vil du f.eks. have bedre af, kun at skridte og evt. ride galop fordi alt for hurtige bevægelser, som trav, vil øge din spasticitet.
Du går til ridefysioterapi på eget ansvar
Kan man ikke lide at gå til ridefysioterapi; så holder man op! Men fortæl så snart du kan, hvilke planer du har med ridefysioterapien, det er det letteste for os alle.